یک پلنگ دیگر در پناهگاه حیات وحش عباس آباد چوپانان

یک پلنگ ایرانی در مقابل لنز دوربین + تصاویر

یک پلنگ ایرانی در مقابل لنز دوربین + تصاویر

از یک پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد تصویربرداری شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگارن جوان؛ یکی از دوربین های تله ای بکار رفته در مناطق کوهستانی پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین که در مقابل یکی از چشمه های طبیعی در این منطقه تعبیه شده طی چند روز گذشته تصاویر زیبایی را از یک پلنگ ایرانی در تاریکی شب به ثبت رسانده است.

حسین اکبری رئیس اداره محیط زیست شهرستان نایین در این باره گفت: این دوربین در مقابل یکی از چشمه های منطقه تعبیه شده و از پلنگی که در تاریکی شب برای نوشیدن آب بر سر چشمه حاضر شده تصویربرداری نموده است.

این دوربین تله ای اوایل ماه گذشته (مردادماه سال جاری) درست در همین مکان از یک پلنگ بالغ در حال خوردن آب از چشمه تصویربرداری نمود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان نایین در این باره گفت: بررسی خال های بدن پلنگ در تصاویر جدید و تصاویر تهیه شده در ماه گذشته و تفاوت های آشکار در الگوی خال ها، گویای این است که تصاویر متعلق به 2 فرد متفاوت می باشد.

تفاوت در الگوی خالهای 2 پلنگی که در مردادماه و شهریورماه سال جاری در یک مکان از آنها تصویربرداری شده است.

با وجود اینکه تعیین جنسیت این 2 پلنگ از طریق تصاویر امکانپذیر نیست اما با توجه به زندگی هر 2 پلنگ در یک محدوده جغرافیایی (قلمرو مشترک)، احتمالا یکی نر و دیگری ماده است که این موضوع برای زادآوری و ادامه نسل این گونه ارزشمند در منطقه فوق العاده حائز اهمیت است.

یک پلنگ ایرانی در مقابل لنز دوربین + تصاویر

یک پلنگ ایرانی در مقابل لنز دوربین + تصاویر

یک پلنگ ایرانی در مقابل لنز دوربین + تصاویر


انتهای پیام/ی