قنات روستای چوپانان به طور کامل مسدود شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نایین گفت: براثر بارندگی های بی سابقه شب گذشته روستای چوپانان، 

احمدرضا باقریان در این رابطه در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار اینا اظهار داشت: در اثر بارندگی کم سابقه شب گذشته در روستای چوپانان، قنات این روستا کاملا مسدود شد.

وی ادامه داد: این قنات که ۱۸کیلومتر طول دارد، دارای مادر چاهی به عمق ۴۵متر است و با دبی ۳۰لیتر بر ثانیه، ۷۰هکتار از اراضی روستای چوپانان را آبیاری می کند.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نایین خاطرنشان کرد: این قنات بر اثر ورود سیلاب و آب باران به داخل حلقه های چاه میانی آن به شدت آسیب دیده و مسدود شده است.

وی با اشاره به این که میانگین بارندگی سالانه روستای چوپانان در درازمدت حدود ۹۰میلی متر است خاطرنشان کرد: در بارندگی ۱۸ساعت گذشته روستای چوپانان بیش از ۴۳میلیمتر بارندگی صورت گرفته که در نوع خود بی سابقه و جدید است.

باقریان اضافه کرد: این بارندگی شدید و بی سابقه، همچنین به حدود ۸۰۰هکتار از باغات و اراضی کشاورزی این روستا و مزارع اطراف بخش انارک خساراتی را وارد نموده که کارشناسان جهاد کشاورزی در حال بررسی و برآورد این خسارات هستند که متعاقبا اعلام میشود.

  نقل از :http://choopananvatan.blogfa.com/