آخرین قیمت  املاک در چوپانان -حجت آباد -آشتیان

خرده مالکان چوپانان به علت نا آگاهی و بعضا با نگاه ترحم به مستاجران گاه نرخ هایی را در چوپانان بر قرار می کنند که صدمه آن به رونق و آبادانی چوپانان وارد می شود لذا برای آگاهی کلیه خرده مالکان آخرین نرخ را اعلام می نمایم و از همه خواهانم که این نرخ ها را مراعات فرماید
اچاره املاک چوپانان  در سال زراعی 95- 94 حداقل حبه ای 900000 تومان این مبلغ فقط اجاره آب چوپانان است حال اگر ملک شما دارای باغ مرغوب و زمین کشاورزی مرغوب است به این اجاره تا 200 هزار تومان افزوده می شود
 اجاره املاک حجت آباد از قرار حبه ای 400 هزار تومان  متاسفانه به علت اینکه تعداد زارعان در حجت آباد انگشت شمار است آنها با تبانی اجاره 250 هزار توماتی را پیشنهاد می کنند  راه چاده این است که تمام مالکان با هماهنگی از اجاره املاک خود برای یکسال هم که شده خود داری نمایند 
اجاره املاک آشتیان با توجه به چاه موتوری حدا اقل حبه ای 600 هزار تومان است
 قیمت ساختمان های مالکین قیمت منازلی که در حاشیه خیابان اصلی خیابان امام خمینی قرار گرفته اند با درازی کوجه 40 متر قیمت زمینش هر متر 500 هزار تومان 
10 متر اول حاشیه خیابان متری یکملیون تومان البته قیمت ساختمان به قیمت زمین افزوده می شود 
منزلی که در حاشیه خیابان بهداری (ابن سینا ) و خیابان پشت مسجد قرار دارند با درازی  کوچه 40 متر، زمین متری 400 هزار تومان و منازلی که در وسط کوچه هشتند قیمت زمین متری 300 هزار تومان
قیمت املاک چوپانان : املاک نا مرغوب حبه ای 30 ملیون و مرغوب با توافق طرفین 
قیمت املاک حجت آباد : با توجه به زمین مرغوب آن حبه ای 10 ملیون تومان
قیمت املاک آشتیان با توجه با داشتن چاه موتور و خانه های سالم حبه ای  12 ملیون تومان
 خواهشی که از خرده مالکان داریم این است که املاک خود را ارزانتر از نرخ های فوق نفروشند . ضمنا برای فروش اعلام عمومی کنند و در صورتیکه مالکین قدیمی خریدار بودند به آنها اولویت دهند  
متاسفانه سال گذشته 2/5 حبه از املاک چوپانان البته بدون باغ متعلقه حبه 25 ملیون فروخته شده که مشتری بهتر داشته است
این سایت آمادگی دارد نسبت به اعلام فروش املاک شما مجانی آگهی شما را منتشر کند برای تماس می توانید از تلفن 09155323410 ارتباط بگیرید