علل عقب ماندگی كشاورزی در چوپانان قسمت دو

                              

علل عقب ماندگی  كشاورزی چوپانان گونا گون است  كه سعی می شود به مرور، این علل بررسی شود .

علت اوّل، تحت عنوان خرده مالكی سرطانی است كه چوپانان را می آزارد ،مورد بررسی قرارگرفت.

امّا امروز یكی دیگر از علل مهم این عقب ماندگی را مورد بررسی قرار خواهم داد

اصولا یكی از عوامل مهم تولید نیرو متخصص و جوان كار است كه هم سبب شكوفایی و هم سبب تحول در نوع تولید و كمیت و كیفیت تولید می شود . متاسفانه نیروی كار در املاك چوپانان نیرویی فرسوده و بازنشسته و خسته و دلمرده و بی تجربه در امور كشاورزی است . اكثر كشاورزان را كارگران خسته و بازنشسته معدن سرب نخلك تشكیل می دهند نیرویی كه جوانی اش را در كنار سرب و عوارض ناشی از آن سپری كرده و امروز فقط می تواند استراحت كند اما زندگی در چوپانان ایجاب می نماید كه دوحبه ای از املاك را با قیمت ناچیزی اجاره كرده تا بتواند چند زمین یونجه بكارد تا شیر و ماست و كشك و گوشت مصرفی خودرا تامین كند و مقداری از سبزیجات از قبیل اسفناج ، شلغم ، چغندر ، تره ، سیر ، بادنجان ، گوجه  ، پیاز  به عمل آورد تا غذای سالمی در دوران بازنشستگی مصرف نماید و بعضی اوقات هم كه به دیدن فرزندش در اصفهان یا یزد می رود با دست پر برود تا عروس یا دامادش او را تحویل بگیرد . او كشاورزی را تا همین اندازه می تواند انجام دهد و علم او هم تا همین حد است .پس از این نیروی كار انتظار تحّول نمی رود

یادم هست در دوران بچگی من، آقای رضا توكل از اهالی ابراهیم آباد، ارتناشی داشت و با آن بار می برد بیشتر بار او كود مرغ مرغداری ها به مقصد رفسنجان بود واز آنجا كه رضا توكل جوانی با استعداد و باهوش بود با ارتباطی كه با كشاورزان رفسنجانی برقرار كرده بود علم كشت پسته را از آنها آموخت و همّت كرد و پسته كاری را در منطقه فرخی به راه انداخت، نتیجه نوآوری و همّت آن نوجوان امروزه در منطقه به بار نشسته و عده زیادی با این علم آشنا شده و باغات پسته پر باری را به عمل آورده اند. خداوند به او خیر عنایت فرماید.

نتیجه اینكه كشاورزی ،نیاز به نیروی جوان و كارآمد و متخصص با بهره هوشی بالا دارد و تا نیروی كار كنونی در مزارع چوپانان فعّال هستند انتظار عقب ماندگی بیشتر، امر معقولی است . و جذب یك نیروی كار فعّال و كارآمد و جوان به غیر از ایجاد یك شركت زراعی با مدیریتی قوی و مورد اعتماد ، راه دیگری ندارد.

مرحوم میرباقر طباطبایی در فكر ایجاد چنین شركتی بود و برنامه ریزی های لازم و مطالعات لازم را داشت انجام می داد كه متاسفانه اجل به ایشان مهلت نداد، مدیری چون او، قادر به انجام چنین كار بزرگ و شایسته ای است و ما خرده مالكان باید به ای مقوله فكر كنیم.