نمایشگاه توانمندیهای روستایی در تهران چه بهره ای دارد؟

نوشته: نسل سومی

امسال نمایشگاه توانمندیهای روستایی  درتهران تشکیل شد و خانم زاهد هم به نمایندگی از روستای ما در این نمایشگاه شرکت کردند و غرفه ای را به روستای ما اختصاص دادند 
خبر گزاری چوپانان نیز عکس ها و خبر این نمایشگاه و شرکت روستایمان را در این مکان اطلاع رسانی کردند به همین علت اینجانب نسبت به این خبر حساس شدم و یک شب در کانال 5 آقای واحدی گزارشی از این نمایشگاه تهیه و پخش کردند که من تمام برنامه را دیدم تا به اهداف این نما یشگاه پی ببرم در مصاحبه ای که آقای واحدی با مسئول نمایشگاه انچام داد متوجه شدم که مسئول آقای رضوی که اکنون آقای دکتر رضوی بودند نماینده اسبق نائین در مجلس شورای اسلامی >
من از سخنان ایشان دو برداشت داشتم 
1- ایشان فرمودند که اگر 50 نفر روستایی و شهری -روستایی با هم شرکت تعاونی در روستا تشکیل دهند و شرکتش توجیه اقتصادی داشته باشد اداره آنها چندین برابر سزمایه گذاریشان به آنها وام با کارمزد 4 درصد می دهد 
2- این نمایشگاه به جز تبلیغ و بیلان کار برای آقای رضوی هیچ دستاورد دیگری ندارد
اولا تا کنون اینقدر شرکت های تعاونی در هر جایی با شکست روبرو شده است که مردم بهتر می دانند اگر پولی دارند یا در بانک بگذارند یا خودشان به تنهایی سرمایه گذاری کنند . نمونه اش شرکت تعاونی مصزف روستایی چوپانان است من شخصا سالها قبل از انقلاب در این شرکت سهامی گرفتم که تنها بهره آن در ابتدای انقلاب بعضی کالاههای مصرفی بوده که پدرم گرفته اکنون که 40 سال از سرمایه گذاری ما در این شرکت می گذرد یکبار هم این شرکت گزارشی از وضعیت مالی به ما نداده و من اکنون در این فکرم که شاید همان زمان پول ما را بالا کشیده اند
ثانیا تشکیل این نمایشگاه در تهران چه بهره ای دارد ؟اینکه از کرمانشاه بیایند و موسیقی اجرا کنند یا نوجوانی با دستگاه پارچه بافی دستی پارچه ببافد در توسعه روستا چه نقشی دارد و چگونه از مهاجرت روستایی جلوگیری می کند 
خوشبختانه یکروز صبح گوینده یکی از کانال ها نیز شدیدا به برگزاری این نمایشگاه در تهران انتقاد کرد که دید گاهش به دید گاه من نزدیک بود
حال امیدوارم که خانم زاهد طی گزارشی نتایج شرکت خو د را در این نمایشگاه بیان فرمایند تا ان شا الله سوالات ما نیز بی پاسخ نماند ضمنا خیلی مهم است که بدانیم مخارج این شرکت چقدر بوده و بودجه آن از کجا تامین شده است؟