از سال 93 تاکنون هزار روستا خالی از سکنه شدند 

Image result for ‫خالی شدن روستاها‬‎

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروح کشور گفت:  با بیان اینکه از سال 93 تاکنون هزار روستا خالی از سکنه شدند گفت: این لطمه ای به اقتصاد می زند و مردم تولید کننده به مصرف کننده و حاشیه نشین شهرها تبدیل می شوند و باید در این خصوص مهاجرت معکوس را عملی کنیم.

وی در ادامه به پرداخت وام خوداشتغالی در روستاها اشاره کرد و گفت: مبلغ این وام 250 میلیارد تومان بود که مجلس آنرا به 350 میلیارد ارتقا داد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروح کشور به شبکه خبر افزود: البته وامهای خوداشتغالی در کشور ما در بررسیها نمره و عملکرد مثبتی نگرفته است بنابراین باید این وامها با مشارکت صورت گیرد که مبنای ما  برای اعطای وام تشکیل تعاونیها با حضور 50  هزار خانوار است.