بازدید مدیران ادارات نائین و برآورد خسارت سیل
مطابق گزارش آقا ذبیح در وبلاگ چوپونون امروز اقدامات زیر در چوپانان انجام گرفته است:
رؤسای ادارات بنیادمسکن نایین، هلال احمر نایین و جهاد کشاورزی نایین باتفاق کارشناسان مربوط جهت تعیین خسارت سیل به چوپانان سفر کردند.این بزرگواران باتفاق حاج عباس رئیس محترم شورای چوپانان و آقای نجفیان دهیار محترم چوپانان (بعنوان نمایندۀ ستاد بحران از طرف استانداری) از قناتهای حجت آباد و چوپانان بازدید کردند و تعیین خسارت هم انجام شد. خسارت تخمینی برای قنات حجت آباد  50 میلیون تومن و برای قنات چوپونون 80 میلیون تخمین زده شده است.به اعتقاد آقا ذبیح خرابی قنات حجت آباد خیلی بیشتر از قنات چوپانان است
تخمین زده شد حدود 20 هکتار زمین های كشاورزی چوپانان و 35 هکتار زمین های كشاورزی حجت آباد در خطر نابودی هستند که این موارد هم صورتجلسه شده است. خسارت های کشاورزان هم چیزی حدود 150 میلیون تومان است.
در ادامۀ بازدید از مناطق سیل زده به خانه های آسیب دیده هم سر زدند. خانۀ نعمت بمانی (خانۀ شیخ علی سابق) دیوارش خراب شده و روی قسمت هایی از خانۀ عصمت قلی ریخته. منزل مرحوم عزیز سپهری، داود مهدی، حاج عباس، باربند شعیب، درمانگاه و یکی دوجا دگه هم آسیب دیدن که بازدید بعمل آمده و عکس گرفتند و صورتجلسه کردند.
ضمن تشكر از مسئولین محترم امید است اقدامات ضروری و فوری خصوصا در مرحله نخست برای احیاءقنات ها انجام پذیرد و موانع اداری باعث نشود كه خسارت های بیشتری به مردم وارد شود 
از اطلاع رسانی آقا ذبیح و احساس مسئولیت شورا و دهداری نیز تشكر می نمایم