یکی از چشمه های موسیقی چوپانان خشکید 
  
و یکی از معماران بادگیر ها در چوپانان پر کشید
 

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی چوپانان آباد اینجا را  کلیک کنید.