سالن ورزشی چوپانان باشد وقتی دیگر
اختصاص 850 میلیون ریال اعتبار برای ساخت دو طرح ورزشی درنایین

اصفهان / خبرگزاری صدا و سیما/اقتصادی

850 میلیون ریال اعتبار برای ساخت دو طرح ورزشی درنایین اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان امروز در نایین گفت : این طرح ها شامل ساخت جاده سلامت و اجرای سامانه روشنایی زمین چمن مجموعه ورزشی تختی شهر نایین است .

سلطان حسینی همچنین افزود: برای ساخت سالن های ورزشی روستای های هماباد و چوپانان با 50درصد پیشرفت پنج میلیاردریال اعتبار نیاز است .
0002