نسیم خور: چهل و پنج تله فلزی در مناطق شکار ممنوع و آزاد شهرستان خور و بیابانک کشف و ضبط شد.


به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: مأموران اجرایی این اداره، در راستای حفاظت از محیط زیست و گشت و کنترل در منطقه شکارممنوع کلاته و مناطق آزاد شهرستان 45 تله فلزی را کشف و جمع آوری کردند.
حمید ظهرابی افزود: متخلفان با تله گذاری در کنار چشمه ها و آبشخور ها و دیگر منابع آبی و مسیر های پررفت و آمد وحوش را با این روش شکار می کنند.
وی گفت: در این روش صید و شکار ،حیوانات وحشی برای نوشیدن آب و یا عبور از مسیری همیشه احساس ناامنی می کنند و حیوانی که در تله گرفتار می شود اگر فرصت رهایی از تله را داشته باشد دیگر نمی تواند مانند گذشته به زندگی خود ادامه دهد .