عباس خوری و کشور خانم بزرگ طایفه رنجبر
نقل از :کانال تلگرامی سلام چوپانان
عباس خوری دراصل اهل خور وبه عباس  برزگرمشهوربوده  وجز کشاورزان خبره منطقه خور{و از کشاودران نسل اول چوپانان} بحساب می امده که بنا به درخواست شیخ از خور به چوپانان عزیمت نموده و چون مرد زحمتکشی بوده وعلیرغم خواست خودش که تمایل به فامیل برزگر داشت اقامحمداستاعلی فامیل رنجبررابرازننده وی بپاس تلاش وزحماتی که بی وقفه درامرابادی وکشاورزی میکشید انتخاب نمود وی قاری قران بوده وعلاقه شدیدی به اهل بیت عصمت وطهارات مخصوصا حضرت ابوالفضل داشته است به طریقی که سفارش داده بوده تا نمادی از دست فلزی از کربلا برایش اورده بودند انرا بالای سردرگاه منزلش نصب نموده  وبرای شفای بیماران باتوجه به اعتقادی که داشته یک ظرف اب روی ان دست میریخته و اب زیر دست را درظرفی دیگر جمع اوری وبه عنوان شفابه بیمار میداده است و روایت است به وی کربلا عباس میگفتند چراکه مرتب درارزوی رفتن به کربلا گریه میکرده است دریکی ازاین روزها قصاب چوپانان که تازه از کربلا برگشته بوده است به وی میگوید اگر اینقدر کربلا میخواهی من کربلایم را به یکی از بره های چاقت معاوضه خواهم کردایشان هم قبول کرده به همدیگردست داده وهمانجا یکی از چاقترین بره هایش را اورده وتحویل قصاب داده قصاب درجواب کارایشان میگوید من شوخی کرده وی گفته من مالی راکه درراه امام حسین وحصرت عباس داده پس نمیگیرم وحاضرنشده که گوسفند را به خانه برگردانداین موضوع درابادی زبان به زبان چرخیده وبه وی کربلاعباس خوری میگفتند وی درپایان عمربه بیماری قندمبتلا و ازدوچشم نابینا ودرمیانسالی بدرود حیات میگوید
چوپانان آباد: همسر مرحوم عباس رنجبر کشور خانم است که یکی از بهترین نانوایان چوپانان بوده است این بزرگوار چند دهه در چوپانان به پخت نان مرغوب از آرد محصول کشاورزانی چوپانانی و آسیاب آّب چوپانان مشغول بوده و این هنر را به فرزندان دختر خودش هم آموخته بود که بعد از مادر آنها بهترین نانها را برای خانوده خودشان و گاها دوستان و آشنایان طبخ میکردند خداوند آنها را مورد رحمت خود قرار دهد 
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی چوپانان آباد اینجا را  کلیک کنید.
ادرس ما    choopanan_abad@