۳۲کیلومترباند دوم انارک نائین باز شد

به گزارش فروی نیوز به نقل از مهندس علی اصغر رئیسی معاون اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین " 32 کیلومتر از باند دوم نائین - انارک امروز بازگشایی شد و تردد در آن آزاد گردید. 

به امید دو بانده شدن جاده نائین - خور - طبس. ان شاالله