وقف دستگاه شوک برای درمانگاه چوپانان و انارک به یاد شادروان حاجیه مهین خانم صفایی 
درمانگاه چوپانان تا امروز مجهز به دستگاه شوک نبود.
صبح امروز این دستگاه الکتروشوک توسط جناب آقای حمید صدیقی (نواده مرحوم میرزامهدی مستقیمی) و به یادبود شادروان حاجیه مهین صفایی به مرکز درمانی چوپانان اهدا و تحویل داده شد.
جناب آقای صدیقی که نوروز گذشته باتفاق دکتر مهران مستقیمی بازدیدی از درمانگاه داشتند پس از اطلاع از این نقیصه بزرگ، تصمیم به خریداری و اهدای این دستگاه به درمانگاه گرفتند.
تصاویر از راست : حاج آقای محمدعلی صدیقی انارکی همسر شادروان و  مهندس حمید صدیقی پسرایشانو مهندس محمد رضا مستقیمی

ایشان همچنین دستگاهی مشابه همین را وقف درمانگاه انارک کردند و به درمانگاه انارک تحویل دادند.

خدا اموات شما را رحمت کنه، میرزامهدی و شادروان حاج مهین را بیامرزه و اجر دنیوی و اخروی این کار خیرتون را افزون و افزونتر کنه.

شادی روح امواتشون علی الخصوص حاج مهین صفایی
صلواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ