تاریخ وقوع زلزله:

زلزله در اطراف چوپانان

گزارش اولیه زلزله

مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

 

 بزرگی ۳.۹

  استان اصفهان 
سه شنبه، 4 اسفند 1394 در 19:08:12

سه شنبه، 4 اسفند 1394 در 19:08:12
(وقت محلی - تهران)

2016-02-23 15:38:12
 (UTC)

بزرگی زلزله:

۳.۹

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومركز زلزله:۳۳.۵۵ شمالی و ۵۴.۷۰ شرقی
عمق:۸ كیلومتر
عدم قطعیت مكانی:۱.۷۴+/- كیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲+/-  كیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان اصفهان

فاصله‌ها:

43 كیلومتری خور، اصفهان 
61 كیلومتری جندق، اصفهان 
97 كیلومتری انارك، اصفهان 

منبع:

موسسه ژئوفیزیك، دانشگاه تهران