معرفی یک کتاب و یک نویسنده و محقق چوپانانی
 استاد علی جلالپور نویسنده کتاب  آینه عیب نما

 بر گرفته از خبر گزاری چوپانان :کتابی که بتازگی از آن رونمایی شده حاصل تلاش  ده ساله فرهنگی تلاشگر واستاد تاریخ جناب اقایعلی جلالپور نویسنده ومحقق در زمینه تاریخ ایران است که دراین سالها با تحقیق وتفحص بدنبال آن از پای ننشسته وتوانسته است با نگاهی به دوران قاجاریه گوشه ای از استبداد حاکم برایران را بقلم بیاورد.

از اساتید محترمی که دراین راستا با آقای جلالپور در زمینه ویراستاری همکاری داشته اند لازم است از استاد گرانقدر جناب محمدمستقیمی"راهی"شاعر ومحقق ونویسنده تشکر وقدردانی بکنیم.

علاقمندان به مطالعه کتاب وکتابخوانی وتاریخ میتوانند کتاب "اینه عیب نما" را درایام عید95از نویسنده ان واحتمالا در جلسه شب شعر چوپانان این کتاب رادریافت نمایند.