کشف لاشه دو بز آبستن از متخلفین شکار و صید در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

به گزارش: مهدی جلالپور

تو هفته های آخر سال 94 بعد از چند روز سختی و تعقیب گریز فراوان موفق شدیم ی گروه 4 نفره از متخلفین شکار و صید را که از یکی از استان های مجاور وارد منطقه شده بودند دستگیر کنیم .از متخلفین لاشه دو بز وحشی که یکی از انها دوقلو آبستن بود، کشف شد.دیدن لاشه بزهای آبستن خستگی را تو وجودم جا گذاشت.امیدوارم با این روند خشکسالی و هجوم شکارچیان غیر مجاز، طبیعت رنجور کویر مجالی برای احیاء پیدا کند