چه خوب است ما نیز از خوری ها یاد بگیریم

نوشته : نسل سومی

 در خبر ها آمده بود که 200 تن سیر در خور و بیابانک برداشت شد یا چندین تن جو از مزارع خور و بیابانک برداشت می شود یا با پسته و زیتون و خرما چقدر مانور می دهند تا شهرستان را با لا  ببرند و چقدر کار خوبی می کنند کاش ما هم یاد می گرفتیم 

ما نیز در چوپانان و مزارع اطراف آن سالانه مقدار زیادی گندم ،جو ،یونجه ، سیر، پیاز، حریزه ،بادنجان ،گوجه ،انار  پسته ،خرما ، گوشت قرمز گوسفند تولید می کنیم که بهترین نوع این محصولات می باشد اما اطلاع رسانی ما بسیار ضعیف است چه خوب است شورای ده آمار تولید این محصولات را بدست آورد و به رسانه ها جهت اطلاع برنامه ریزان کشور اعلام کند و ضمنا نام چوپانان هم هراز چندگاهی در اخبار مطرح شود از زمانی که هواشناسی چوپانان در تلویزیون اصفهان مطرح می شود کمتر اصفهانی است که چوپانان را نشناسد 
چه خوب است ما نیز از خوری ها یاد بگیریم