مصاحبه تلویزیونی با خاله عصمت ( عصمت بقایی) 

برنامه زنده شهر باران امشب ساعت 19 از شبکه یک با حضور سرکار خانم عصمت بقائی، تنها خانم ساکن در معدن سرب و روی نخلک و بازنشسته معدن سرب و روی نخلک

عصمت بقایی (خاله عصمت)

دختر مرحوم عباس رمضون

همسر شادروان حسن نظرنژاد

جهت حضور در  برنامه ماه عسل

 در دهه سوم ماه مبارک رمضان

بعنوان اولین و قدیمیترین زن معدن کار ایران

(حدود 60 سال)

نقل از : کانال تلگرامی سلام چوپانان