حیات وحش عباس آبادچوپانان با مشکل آب و علوفه مواجه هستند

خشکسالی 9000 آهو را تهدید می‌کند

آهو

                                                             به گزارش ایسنا :فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: اکثر مناطق حفاظت شده در استان اصفهان با مشکل کمبود آب مواجه هستند و از نظر علوفه نیز فقط مناطق غربی استان دارای علوفه است و دیگر مناطق استان باید به صورت دستی علوفه برای حیوانات برده شود چون خشکسالی در جنوب و شرق اصفهان هم آب و هم علوفه مناطق را از بین برده است و تنها منطقه‌ای که هم از نظر علوفه و هم از نظر آب فعلاً با مشکلی مواجه نیست منطقه کرکس است.

مرتضی جمشیدیان در گفت و گو با خبرنگار، در خصوص آخرین وضعیت خشکسالی در مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست استان اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر پارک ملی کلاه قاضی منابع آبی خود را از دست داده است و در این روزها آبشخورها به شکل دستی و توسط ماموران حفاظت آبرسانی می‌شوند، خوشبختانه مقدار زیادی علوفه نیز توسط مردم و اداره کل به این پارک آورده شده است تا آهوهای منطقه با مشکل مواجه نشوند.


خشکسالی منابع آب و علوفه جنوب و شرق را از بین برده است

وی با بیان اینکه پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین نیز با مشکل آب و علوفه مواجه است، افزود: در این منطقه قوچ و میش‌ها با مشکل مواجه‌اند و خشکسالی موجب شده تا منابع آبی این منطقه از میان برود و منابع جدید دستی ساخته شده تا مشکلی برای این حیوانات به وجود نیاید. در این منطقه نیز علوفه برای تأمین مواد غذایی قوچ و میش‌ها ارسال شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان پناهگاه حیات وحش قمیشلو را منطقه حفاظتی دیگری که با خشکسالی مواجه شده عنوان کرد و ادامه داد: در این منطقه نیز میزان زیادی علوفه توسط مردم برای حیوانات تهیه شده است و منابع آبی، دستی پر می‌شوند، که امیدواریم وضعیت خشکسالی از این مناطق رخت ببندد.

جمشیدیان تصریح کرد: اکثر مناطق حفاظت شده در استان اصفهان با مشکل کمبود آب مواجه هستند و از نظر علوفه نیز فقط مناطق غربی استان دارای علوفه است و در دیگر مناطق استان علوفه به صورت دستی برای حیوانات برده می‌شود، چون خشکسالی در جنوب و شرق اصفهان منابع آب و علوفه را از بین برده و تنها منطقه‌ای که هم از نظر علوفه و هم از نظر آب فعلاً با مشکلی مواجه نیست منطقه کرکس است.

کمک 80 تنی علوفه مردم به مناطق حفاظت شده

وی اظهار کرد: آهو اولین حیوانی است که در برابر خشکسالی مشکل پیدا می‌کند و برای پیدا کردن آب و غذا از منطقه خارج به سمت مزارع مردم رفته و آنجا توسط سود جویان تلف می‌شود، به همین منظور ما هم از مردم و هم از اداره کل درخواست کردیم که هرچه سریع‌تر برای تأمین علوفه و آب اقدام کنند، تا 9 هزار رأس آهوی مناطق حفاظت شده اصفهان که در معرض خطر هستند نجات پیدا کنند.

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به کمک 80 تنی علوفه توسط مردم خاطرنشان کرد: اندکی مشکل رفع شده است و مردم هنوز در امر علوفه رسانی در حال کمک هستند اما هنوز 9 هزار رأس آهو در معرض خطر هستند.