اهداء دستگاههای  سونی کید و پالس اکسیمتری،  مانیتور پرتابل قلب به درمانگاه چوپانان

به گزارش کانال تلگرامی سلام چوپانان:خدا خیر بده به شما مردم کاردرست
به همت یکی از خیرین دودستگاه بسیار ضروری  سونی کید و پالس اکسی متر به مبلغ دومیلیون تومان به مرکز بهداشتی درمانی چوپانان اهدا شد..
پس از تهیه دستگاه سونی کید و پالس اکسیمتری، دستگاه مانیتور پرتابل قلب هم بزودی خریداری خواهد شد.
پس از اعلام آمادگی خیر بزرگواری که مبلغ دومیلیون از مانیتور را تقبل کردند، دو تن از خیرین خیرخواه آبادی پرداخت مبلغ باقیمانده جهت تهیه این دستگاه را متقبل شدند و انشالله طی روزهای آتی چوپانان صاحب این دستگاه خواهد شد.
انشالله  خدا خیر به این دو برادر بزرگوار بده و مرحوم حسین حاج مهدی و دیگر بستگان این عزیزان را رحمت کنه.
حاج مهدی عسگری پسر حسین حاج مهدی مبلغ ۵ میلیون و برادرش سعید حسین حاج مهدی مبلغ ۳ میلیون تومان برای خرید دستگاه پرداخت کرده اند.

خدا خیر بی انتها بهتون بده و رفتگانتونو بیامرزه