قابل توجه مسئولین شهرستان نائین 
آغاز شروع گاز رسانی در روستای چاهملک شهرستان خوروبیابانک
به گزارش گروه تلگرامی شهیدستان چاهملک:آغاز عملیات خاکبرداری ایستگاه مخزن گاز چاهملک از امروز
ضمن تبریک به مردم خوب چاهملک و تبریک به مسئولین شهرستان خور و بیابانک و نماینده محترم شهرستان خور و بیابانک ، اهالی محترم چوپانان نیز منتظر اقدامات مسئولین در زمینه گاز چوپانان هستند