کلنگ گاز چوپانان هم پای به پای گاز چاهملگ به زمین زده شد
 به گزارش خبرگزازی چوپانان :تسطیح وخاکبرداری محل ایستگاه گازرسانی به چوپانان از امروز آغاز شد.

ایستگاه گاز ابتدای ورودی قدیمی بسمت چوپانان قرار دارد.


چوپانان آّباد :از کلیه دست اندرکاران شهرستان نائین فرمانداری محترم نائین و بخشداری انارک و شرکت محترم گاز و نماینده محترم شهرستان نائین و شورا و دهیاری دهستان چوپانان که در شروع گاز رسانی بزرگترین روستای شهرستان نائین اقدام فرمودند و نگذاشتند که روستای ما از زوستاهای شهرستان خور و بیابانک در این زمینه عقب بماند کمال تشکر را داریم
انتظار مردم چوپانان در زمینه اجرای شبکه های ریجیتال در این روستا است که سالهاست از روستا های شهرستان خور و بیابانک عقب تر هستیم
به کانال تلگرامی چوپانان آباد بپیوندید