خبر های بدی از معدن سرب نخلک به گوش میرسد!!!!!

نتیجه تصویری برای کارگران معدن نخلک

کانال تلگرامی نقد چوپانان در گزارشی نوشته:"شرکت کیمیا گوهران با قراردادی طولانی پیمانکار معدن نخلک گردید.
ولی متاسفانه خبرهای خوشی بگوش نمیرسه.شرکت مذکور بر خلاف وعده های بکارگیری نیروهای زیاد، اقدام به تعدیل نیروی انسانی نموده و مرحله اول از پرسنل روستای چوپانان استارت کار را زده است.خبرها حکایت از وجود 40 نفر نیروی مازاد بوده که در مرحله اول انتقال 10 نفر از کارگران روستای چوپانان به واحد پتاس خور و بیابانک میباشد.
اول همین امسال هم متاسفانه 10 نفر از کارگران روستای چوپانان از معدن نخلک اخراج شدند ."
اخراج کارگران فاجعه دردناکی است که اتفاق می افتد و باید هرچه زودتر برای آن تدبیری اندیشه شود

به کانال تلگرامی چوپانان آباد بپیوندید