مستند خزندگان ایران
چهارشنبه 8 خرداد 1392

فیلم مستند خزندگان ایران به کارگردانی آقای فرخ راستکار وهمسرش فاطمه امینی که بعضی از قسمتهای ان در بیابان های چوپانان وحومه پر شده است هر شب از ساعت 21 از شبکه مستند بمدت 40 دقیقه پخش میشود. تدوینگر این مستند آقای فتخ اله امیری است که ایشان مستند های زیادی را در چوپانان آماده کرده اند که در آینده بروی آنتن میرود.در این مستند از محیطبانان چوپانان نیز کمک گرفته شده است.شما میتوانید هر شب در ساعت مقرر آن رامشاهده نمایید.

منبع :محمدرضاحلوانی

نقل از :http://choopanan.mihanblog.com/