دو کشته باواژگونی پراید در محور اردکان چوپانان
به گزارش کانال تلگرامی عصر خور
واژگونی پراید شب گذشته در محور اردکان_چوپانان جان دو کودک راگرفت

این دو کودک از اهالی خور و چاهملک بودند که اسامی آنها به شرح زیر است:
مبینا سادات موسوی فرزند مجید(سیدعباس) و فاطمه رحمانی فرزندجواد دو کودکی هستند که در اثر واژگونی کشته شدند