فشار جدید اداره برق خور و بیابانک به مردم چوپانان
نتیجه تصویری برای کنتور برق سه زمانه
اخیراٌ اداره برق خور و بیابانک در اقدامی غیر منتظره در چوپانان اقدام به تعویض کنتور های برق قدیمی چوپانان کرده است این کنتورها در سال 1342 در چوپانان به وسیله خود یاری مردم و استانداری اصفهان نصب شده بود و چون مالکین کنتور ها هزینه بسیار بیشتر از حد معمول آن زمان پرداخت کرده بودند لذا کنتور ها محدودیتی نداشت و مردم می توانستند هر چه لازم بود برق مصرف کنند البته بیشتر کمتور ها در آن زمان 5 آمپر بود.بعداٌ این تاسیسات و مشترکین آن به برق منطقه واگذار شد و برق منطقه در حالت چراغ خاموش اجازه داد مانند روال قبلی مردم از کنتور های 5 آمپر و فیوز های 25 آمپر استفاده کنند و هیچگاه اخطاری در مورد تبدیل این کنتور ها به مردم داده نشد و مردم هم اقدامی ننمودند مگر کسانی که با مشکلاتی روبرو می شدند و با پرداخت 75000 تومان کنتور خود را به 25 آمپر تبدیل می کردند 
اخیراٌ مامور نصب کنتور به منازل مراجعه می کند و کنتور را تعویض کزده و ادعا می نماید که باید برای تبدیل کنتور از 5 آمپر به 16 آمپر مبلغ 410000 تو مان بپردازید و الا فیوز منزل شما 6 آمپر خواهد شد و شما از روشن کردن یک کولر هم ناتوان خواهید شد 
سوال این است که اگر کار اداره برق قانونی است چرا زمانی که تبدیل کنتور ها 75000 تو مان بود اقدام به تعویض کنتور ها ننموده است و اکنون که تعرفه ها گران شده به یاد آن افتاده است که این فشار مالی را به مردم وارد کند و آیا این کار اداره برق قانونی است