آموزش  کشت پاییزه گندم و جو در چوپانان

به گزارش کانال کشاورزان چوپانان :برگزاری کلاس کشت پاییزه گندم و جو...امروز در مرکز جهاد کشاورزی چوپانان.تشکر از همه عزیزانی که دعوت مدیریت جهاد کشاورزی نایین را پذیرفتند و در کلاس شرکت نمودند.