یک موتور برق به درمانگاه چوپانا ن اهدا شد
به گزارش کانال تلگرامی سلام چوپانان:خریداری شدن موتور برق ٨۵۰۰واتی، به قیمت حدود ٨ میلیون تومان، توسط خیر چوپانانی و اهدای آن به درمانگاه چوپانان
منبعد در مواقع ضرورت و قطعی برق احتمالی، این موتوربرق قادر به برقرسانی به درمانگاه خواهد بود.
خدا خیر دو دنیا را بشون بده و امواتشونو رحمت کنه انشالله
چوپانان آباد:  خوشبختانه خیرین و واقفین محترم چوپانانی بادیدی باز  به وقف وسایل ضروری اقدام می کنند که ان شاالله خداوند به آنها برکت و رحمت عنایت فرمایدمتاسفانه در اهدای وسایل پزشکی که از طرف شادروان مهین صفایی به درمانگاه چوپانان و انارک اهدا شد بعداشنیدم که دستگاه اهدایی ایشان به درمانگاه انارک به بهانه نداشتن متخصص برای استفاده از آن در انارک‌ به نائین برده شده که ان شاالله واقعیت ندارد و دستگاههای اهدایی در محلی که واقفین وقف نموده اند مورد استفاده واقع شود و انتقال دستگاهها به  جای دیگر از نظر شرعی دچار اشکال است