برگزاری جلسه بررسی مشکلات روستای چوپانان با حضور مسئولین شهرستان نایین
چوپانان آباد: در گزارش سایت فرمانداری نائین فقط به انتشار چند عکس اکتفا شده و از نتیجه این جلسه چیزی بیان نشده است