دوره آموزشی فرآوری کود دامی و نحوه چالکود در باغات پسته

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، در روز چهارشنبه مورخ 29/09/96 دوره آموزشی تحت عنوان چالکود و فرآوری کود دامی و کود دهی  باغات پسته به مربیگری آقای مهندس میر حسینی کارشناس مسئول حفظ نباتات این شهرستان در محل مرکز جهاد کشاورزی چوپانان برگزار گردید. مهندس مصطفوی رئیس اداره ترویج شهرستان نایین هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی بیشتر باغداران پسته با چالکود و فرآوری کود دامی و کود دهی باغات پسته عنوان نمود. در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ لازم داده شد.

استفاده از این خبر بدون ذكر منبع ممنوع است