زلزله چوپانان را لرزاند
تاریخ وقوع زلزله:

دوشنبه، 4 دی 1396 در 21:55:09 
(وقت محلی - تهران)

2017-12-25 18:25:09
 (UTC)

بزرگی زلزله:

۲.۳

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومركز زلزله:۳۳.۴۶ شمالی و ۵۴.۳۳ شرقی
عمق:۱۰ كیلومتر
عدم قطعیت مكانی:۴.۳۵+/- كیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۳.۳۳+/-  كیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان اصفهان

فاصله‌ها:

17 كیلومتری چوپانان، اصفهان 
61 كیلومتری انارك، اصفهان 
65 كیلومتری جندق، اصفهان 

منبع:

موسسه ژئوفیزیك، دانشگاه تهران

زلزله

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد.
زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگیعرض جغرافیایی
(درجه - شمالی)
طول جغرافیایی
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۳:۴۴:۴۰.۶۲.۵۳۴.۲۶۵۴۶.۵۴۴۱۰ گهواره، كرمانشاه
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۲:۳۹:۲۵.۱۳.۰۳۰.۷۷۶۵۷.۲۹۶۱۰ هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۲:۳۸:۲۵.۴۲.۳۳۱.۳۷۳۵۶.۲۳۳۱۰ كوهبنان، کرمان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۲:۳۴:۳۶.۶۲.۴۳۰.۶۸۷۵۷.۳۴۶۱۰ هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۲:۲۸:۵۳.۴۱.۸۳۴.۶۹۶۴۶.۳۷۲۸ جوانرود، كرمانشاه
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۲:۱۸:۲۷.۱۲.۴۳۳.۸۹۱۴۸.۶۳۷۸ بروجرد، لرستان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۲:۱۸:۰۰.۰۲.۷۳۴.۶۷۵۴۵.۷۷۰۵ ازگله، كرمانشاه
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۲:۰۷:۴۷.۶۴.۱۳۱.۳۹۰۵۶.۲۷۴۱۰ كوهبنان، کرمان *
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۱:۵۹:۱۲.۰۲.۷۳۰.۸۴۱۵۷.۲۴۸۹ هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۱:۵۵:۰۹.۹۲.۳۳۳.۴۶۳۵۴.۳۲۹۱۰ چوپانان، اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۱:۵۲:۴۳.۳۳.۲۳۰.۷۷۲۵۷.۱۹۴۷ هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۱:۴۴:۰۰.۹۱.۷۳۴.۲۴۱۴۶.۲۵۴۱۰ كرند، كرمانشاه
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۱:۴۲:۱۰.۵۱.۷۳۷.۶۸۰۵۷.۲۴۵۱۸ پیش قلعه، خراسان شمالی
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۱:۱۹:۴۰.۴۳.۹۳۰.۸۰۵۵۷.۲۰۷۱۰ هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۲۱:۱۰:۳۰.۳۱.۷۳۰.۷۷۲۵۷.۳۱۳۵ هجدک، کرمان