زلزله در جندق
گزارش اولیه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

 

  استان اصفهان ، بزرگی ۳.۲ 
جمعه، 22 دی 1396 در 16:29:32

تاریخ وقوع زلزله:

جمعه، 22 دی 1396 در 16:29:32 
(وقت محلی - تهران)

2018-01-12 12:59:32
 (UTC)

بزرگی زلزله:

۳.۲

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومركز زلزله:۳۴.۰۵ شمالی و ۵۳.۹۶ شرقی
عمق:۱۰ كیلومتر
عدم قطعیت مكانی:۰.۸۷+/- كیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲+/-  كیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان اصفهان

فاصله‌ها:

42 كیلومتری جندق، اصفهان 
62 كیلومتری چوپانان، اصفهان 
86 كیلومتری انارك، اصفهان 

منبع:

موسسه ژئوفیزیك، دانشگاه تهران

عكس ماهواره‌ای منطقه(توسط Google maps)