جندق امشب دوباره لرزید!!!!!
اریخ وقوع زلزله:

دوشنبه، 25 دی 1396 در 20:27:53 
(وقت محلی - تهران)

2018-01-15 16:57:53
 (UTC)

بزرگی زلزله:

۳.۴

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومركز زلزله:۳۴.۰۹ شمالی و ۵۴.۴۶ شرقی
عمق:۹ كیلومتر
عدم قطعیت مكانی:۰.۸۷+/- كیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲+/-  كیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان اصفهان

فاصله‌ها:

7 كیلومتری جندق، اصفهان 
53 كیلومتری فرخی، اصفهان 
54 كیلومتری چوپانان، اصفهان 

منبع:

موسسه ژئوفیزیك، دانشگاه تهران

عكس ماهواره‌ای منطقه(توسط Google maps)
-------_---