افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 2 طرح در نخلک

به گزارش ایمیدور:افزون بر این، وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا خط 2 فرآوری کنسانتره 55 درصد سرب مجتمع نخلک با ظرفیت 300 تن در ماه را افتتاح می کند. میزان سرمایه گذاری این طرح 10 میلیارد تومان است و برای70 نفر ا شتغال زایی می کند.

همچنین فردا عملیات اجرایی خط سوم فرآوری کنسانتره 55 درصد سرب مجتمع نخلک به ظرفیت 300 تن در ماه آغاز می شود. میزان سرمایه گذاری این طرح نیز 10 میلیارد تومان است که برای 30 نفر اشتغال ایجاد می کند.