زمین لرزه در انارک

تاریخ وقوع زلزله:


پنجشنبه، 19 بهمن 1396 در 05:45:06 
(وقت محلی - تهران)

2018-02-08 02:15:06
 (UTC)

بزرگی زلزله:

۳.۴

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومركز زلزله:۳۳.۳۵ شمالی و ۵۳.۷۸ شرقی
عمق:۱۱ كیلومتر
عدم قطعیت مكانی:۱.۷۴+/- كیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲+/-  كیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان اصفهان

فاصله‌ها:

9 كیلومتری انارك، اصفهان 
63 كیلومتری چوپانان، اصفهان 
84 كیلومتری نائین، اصفهان 

منبع:

موسسه ژئوفیزیك، دانشگاه تهران

عكس ماهواره‌ای منطقه(توسط Google maps)