۱/۷ میلیمتر باران بآرید
به گزارش هواشناسی کشور:
جهت باد: -
سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۲ کیلومتر بر ساعت
دید افقی: -
نم نسبی: % ۴۲
بارندگی 24 ساعت گذشته: ۱.۷ میلیمتر
بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۰° c
کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۵° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۷:۳۰-