آبگیری سه طرح آبخیزداری خور و بیابانک

سه طرح آبخیزداری شهرستان خوروبیابانک آبگیری شد.

به گزارش آبگیری سه طرح آبخیزداری خور و بیابانکخبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره  منابع طبیعی و آبخیزداری خور و بیابانک گفت :در پی بارندگی های اخیر ، سد های بازیاب 2 و 3 و پخش سیلاب حسین آباد  هفتومان  و بند خاکی عروسان گلستان آبگیری شد .

 مهدی آخوند افزود: با آبگیری این طرح ها در مجموع 500 هزار متر مکعب آب استحصال شده است .

وی گفت: سد ها و بند های ساخته  شده علاوه بر کنترل و مهار سیلاب نقش موثری در تامین آب شرب ، تغذیه سفره های آب زیر زمینی و افزایش آب چاه ها و قنات های منطقه دارد .

شهرستان خوروبیابانک با 11 هزار کیلومتر مربع در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در  420 کیلومتری اصفهان قرار دارد