حضور خانم مهرانگیز زاهد انارکی در نمایشگاه توانمندی روستایی تهران

 به گزارش خانم زاهد : امسال نیز در نمایشگاه توانمندی روستایی و عشایر در نمایشگاه بین‌المللی تهران شرکت داریم
 سومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر در تاریخ 15 الی 18 اسفند 96 در نمایشگاه بین-المللی تهران برگزار می شود
در سالن ۶ اصفهان غرفه نایین مشارکت داریم   
خوشحال می شویم همشهری های عزیز را ببینیم
مدیر کل امور روستا های استان اصفهان  از غرفه نایین بازدید کردند