سه شنبه جاده های جندق ۹ مصدوم داشت
به گزارش جندق نیوز :3 واژگونی خودرو بعدازظهر سه شنبه 9 مصدوم بر جای گذاشت 

واژگونی خودروی ال ۹۰ کیلومتر ۱۰ جندق -پلیس راه با چهار سرنیشین (۳نفر مصدوم)

واژگونی خودرو ۲۰۶ کیلومتر ۱۵ جندق -مصر با 4 سرنشین (۴ مصدوم)

واژگونی خودرو ۲۰۶ کیلومتر ۵ جندق -پلیس راه با ۳ سرنشین (۲مصدوم)
مصدومان با اتوبوس آمبولانس به نائین اعزام شدند
چوپانان آباد:60 درصد از تصادفات رانندگی، بین ساعت 2 تا 4 عصر و 6 تا 8 صبح که به "ساعات مرگ" معروفند رخ میدهد. بدن در این ساعتها تعادل طبیعی ندارد