پول هایی که در چوپانان با ماشین زباله به بیابان ریخته می شود

امسال ایام نوروز در چوپانان شاهد جمع آوری زباله ها توسط گروه بهداشیار دهیاری بودم در ابتدای کوچه رحمتعلی(شهید اسکندری) ایستاده بودم که ماشین جمع آوری زباله ایستاد و مقدار زیادی زباله را بار زد که بیشتر این زباله ها را کارتن های خالی وفلزات و پلاستیک تشکیل می داد که به علت آنکه در چوپانان الحمدلله فقیر زباله گرد نداریم کسی به جمع آوری این زباله ها اقدام نمی کنداز آقای خواستار راننده کامیون سوال کردم که آیا این زباله ها را کسی بازیافت نمی کند ؟ ایشان گفتند که این زباله هابه بیابان رفته و دور ریخته می شود .
اگر این زباله ها دسته بندی شود و در مکانی انبار گردد منبع درآمد خوبی برای دهیاری یا هرکسی که این کار را انجام دهد می تواند باشد و از کثیف کردن بیابان بکر چوپانان نیز جلوگیری به عمل می آید.