بارندگی چوپانان رکورد زد

ربات سازمان هواشناسی کشور:
  وضعیت هوای شهر    چوپانان    
  هوای حاضر: 
 بروزرسانی در: ۱۱:۱۵-۱۳۹۷/۰۲/۰۴
دمای هوا: 18.4 درجه
نم نسبی : 62 درصد
  سرعت باد : 2متر برثانیه (7km/h )   
جهت باد :260 درجه غربی
دید افقی : 0متر
وضعیت 24 ساعت گذشته 
میزان بارش: 18.9 میلی متر  
 کمینه :13.5 درجه -بیشینه:30.7 درجه  
 جمع بارش سال زراعی: 46.9 میلی متر
در مقایسه با مکان های دیگر
آمار بارش ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهرستان منتهی به ساعت ۷:٣۰ صبح امروز (سه شنبه مورخ ٩٧/٢/۴)

چوپانان: ۱۵/۵ میلیمتر
خاروان: ۱۱/۶ میلیمتر
بلان: ۱۰/٧ میلیمتر
انارک: ۹/٩ میلیمتر
ورپشت: ۷/۶ میلیمتر
اله آباد: ۵/٢ میلیمتر 
مظفرآباد: ۳/٢ میلیمتر
هماباد: ٣ میلیمتر
نایین: ۱/۶ میلیمتر
کدنوئیه: ۱/۶ میلیمتر
هندچوئیه: ۱ میلیمتر
سپرو: ۰/٢ میلیمتر
آمار بارش 24ساعت گذشته شهرستان خور و بیابانک:
خور :08.5
جندق:06.0
فرخی:05.5
بیاضه:03.0
خنج:06.8
ایراج :13.5
بازیاب:11.0
مصر:08.0
هفتومان:16.0
مهرجان:05.5
چاهملک:04.6
گود:06.4
گرمه:05.0
اردیب:07.5

اداره هواشناسی خوروبیابانک

@jandagh