بخشدار انارک :بخشی از قنات حجت آباد چوپانان که بر اثر بارندگی و سیلاب اخیر دچار ریزش و خسارت شده بود لوله گذاری خواهد شد.

دریافت خبر : پنجشنبه 06 اردیبهشت 1397 ساعت 0:7

بخشدار انارک :بخشی از قنات حجت آباد چوپانان که بر اثر بارندگی و سیلاب اخیر دچار ریزش و خسارت شده بود لوله گذاری خواهد شد.
بخشدار انارک از پروژه های در حال اجرای دهیاری و همچنین پروژه گازرسانیچوپانان بازدید نمود.

علوی بخشدار انارک امروز طی بازدید از محل وقوع خسارت سیلبه قنات حجت آباد افزود با پیگیری های نماینده محترم و فرماندار شهرستان و همچنین هماهنگی با مدیریت جهاد کشاورزی قسمتی ازاین قنات که در مسیر عبور سیلابقرار دارد با لوله گذاری ایمن سازیخواهد شد.
بخشدار انارک در ادامه ازپروژه های در حال اجرای دهیاری و همچنین پروژه گازرسانی چوپانانبازدید نمود.