قنات حجت آباد کور، دشت حجت آباد تشنه 
 قابل توجه مسئولین محترم 

امروز جمعه بیست و یکم اردیبهشت ماه است 
۱۷ روز از سیل چوپانان و تخریب قنات حجت آباد گذشت 
بازدیدها انجام شد ، 
 عکسهای یادگاری و خبری گرفته شد و انتشار یافت 
ولی همچنان قنات کور است ، دشت حجت آباد تشنه است ، گندمها در تشنگی دو مرحله آبیاری آخر خشک شدند و محصول به کمتر از نصف رسید ،
  گندمها و خربزه ها و دشت که در حسرت آب ماندند و خشک شدند ، 
لا اقل از تشنگی و تلف شدن گوسفندان و ماکیان حجت آباد جلوگیری کنید .
 لطفا از آب دریغ نکنید ، 
منابع طبیعی با همکاری جهاد کشاورزی میتوانند طی یک نامه و یا تماس تلفنی دستوری صادر کنند تا جنگلبانی با تانکر آبرسانی کنند البته به قیمت لطف و انسانیت نه به قیمت دلار  ! 
 گازوییل  لطفا 

تراکتوری که تمام زحمات ترمیم قنات را بعهده داشت خراب شده است ، و به همت عزیزان زحمتکش در حال تعمیر است و انشااله فردا تا آخر وقت مجددا فعال میشود ولی تراکتور نیاز به گازوییل دارد ، 
مسئولین پمپ بنزین طبق قانون و دستورالعمل اجازه فروش گازوییل در ظرف و یا خارج از سهمیه ندارند ولی اگر هماهنگی با شرکت نفت در شهرستان و یا استان صورت گیرد ، قطعا به لطف عزیزان سهمیه ای اضافه در شرایط خاص و در حوادث غیر مترقبه در نظر گرفته خواهد شد .
@choopanantoday
چوپانان_امروز