اهدایی دکتر حکمتیان به چوپانان
به گزارش کانال تلگرامی سلام چوپانان :دکتر احسان حکمتیان پسر عباس
نوه مرحوم حسین عباس قاسم رنجبر
یه دستگاه دندونپزشکی را کنار گذاشته برا چوپونون که برای کار خیر استفاده بشه. یه دستگاه مدرن با قیمت خام حدود صد میلیون تومن که بعید مدونم تو منطقه مثلش باشه...
ایشالا که بهترین استفاده از این دستگاه بشه. و حتی درصورت عدم کارایی روستایی ایشالا که بتونیم یه دستگاه خوب گرافی دندون برا آبادی بگیریم که خدمات دندونپزشکی نظیر پرکردن و عصب کشی هم در روستا انجام بشه.
ایشالا که خدا خیر هردو دنیا را به دکتر حکمتیان عزیز بده و امواتشون همگی آمرزیده باشند بحق این ماه عزیز
اگر همشهری های خوب عکسی از دکتر حکمتیان در اختیار ما جهت انتشار لطف کنند ممنون چوپانان