برداشت مکانیزه گندم از سطح 300 هکتار از اراضی شهرستان آغاز گردید

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، برداشت مکانیزه گندم از سطح 300 هکتار از اراضی شهرستان و با استفاده از سه دستگاه کمباین مهاجر از تاریخ 10/03/97 از اراضی دهستان چوپانان و دق سرخ انارک آغاز گردید. پیش بینی می شود از این سطح مقدار 1200 تن گندم عاید کشاورزان گردد.

    در سال زراعی جاری نرخ خرید تضمینی گندم از قرار هر کیلو 13000 ریال از سوی دولت تعیین و به اجرا گذاشته شده است.

گندم تولیدی این شهرستان بدلیل کیفیت خوب نانوایی هر ساله توسط کارخانه آرد هرند تحویل و به منظور تولید نان در سطح استان، به آرد تبدیل می شود.

    در سال زراعی جاری مقدار ده تن بذر گندم رقم سیوند که سازگار با شرایط آب و هوایی و اقلیمی شهرستان می باشد و از عملکرد مطلوبی نیز برخوردار است بین کشاورزان شهرستان توزیع گردیده است.

   بدلیل شرایط خشکسالی چند ساله حاکم بر شهرستان و تاثیر سوء آن بر روی منابع آبی و همچنین تغییر الگوی کشت به سمت توسعه باغات پسته بویژه در اراضی دهستان چوپانان و مزارع دق سرخ انارک از سطح زیرکشت این محصول بمیزان 30 درصد کاسته شده است.

 

استفاده از این خبر بدون ذكر منبع ممنوع است