حسین خاکسار رئیس چوپانان شد

با توجه به اتمام دوره یکساله هیات رئیسه شورای اسلامی روستا و بخش انارک، امروز طی جلسه ای ترکیب هیات رئیسه به شرح ذیل تعیین گردید.

شورای اسلامی روستای چوپانان

1.رییس: حسین خاکسار

2.نایب رییس: علی اصغر مرتضوی

3.منشی و سخنگو: سیدجوادهاشمی

4.کمسیون معاملات: مسیب کلانتری

5.عضو:محمد رضا حلوانی 

شورای اسلامی بخش انارک

1.رییس: مسیب کلانتری

2.نایب رییس: حسین خاکسار

3.منشی و سخنگو: سیدجواد هاشمی

4.خزانه دار:علی اصغر مرتضوی

5.عضو:محمد رضا حلوانی

ضمنا سید جواد هاشمی از ابتدای دوره شورا بمدت 4 سال نماینده شورای بخش در شهرستان نایین میباشند