حسن "سون هدین "کیست؟

حسن پسر ۱۷ سالهٔ چوپونونی
این نقاشیا سون هدین جهانگرد و نقاش سوئدی در سال ۱۲٨۴ شمسی در سفرش ب چوپونون کشیده. ایکاش مشد تشخیص بدیم ک این حسن کی هس!
بیشک قدیمی ترین نقاشی چوپونون همینه!
بنظر میرسه با توجه به سن و سال و شرایط و جمعیت آن دوره،  این حسن، کسی نیست جز مرحوم حسن یاور...
حسن عسگریان پسر مرحوم یاور حاج عبدالله...
مرحوم حسن یاور توی یه تصادف داخل آبادی بهمراه پسرش محمدحسین و مرحوم عبدالرحیم طاهری در این تصادف جان باختند...
روحشون شاد
منبع: کانال تلگرامی سلام چوپانان