رونق کشت سنجد در خور و بیابانک

برداشت سنجد از ۱۰هکتار باغات خور و بیابانک

باکشت سنجد در بیش از ۱۰هکتار از باغات شهرستان خور و بیابانک صنعت کشاورزی در این منطقه کویری پر رونق شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک، کشت این محصول را مقرون به صرفه اقتصادی و دارای خواص درمانی دانست و گفت: با جایگزینی این محصول به جای درختان و محصولات غیرمثمر در پنج سال کشت آن 40درصد افزایش یافته و به صنعت کشاورزی رونق بخشیده است.

سیدحکمت موسوی عملکرد این محصول را از هر اصله درخت بین 100تا200 کیلوگرم بیان کرد و افزود: برداشت سنجد با ارقام خرمایی، شیرین و بومی تا نیمه مهر دراین شهرستان ادامه دارد.

وی کشت درخت سنجد را از قدمت و پیشینه بالایی در شهرستان کویری خور و بیابانک برشمرد و افزود: نگاه توسعه محور برای افزایش سطح زیرکشت این‌گونه ارزشمند در کنار دیگر محصولات گامی مثبت برای توسعه کشاورزی است.

مدیر جهادکشاورزی خور و بیابانک، سنجد را در درمان بیماری مفاصل، معده و آرترز مفید و قابل کاربرد در صنایع دارویی و غذایی دانست و گفت: بخشی از محصول تولیدی این شهرستان به صورت تازه خوری مصرف و بقیه برای استفاده در صنایع دارویی به مراکز دیگر شهرستان ها ارسال می شود.

وسعت زمین های کشاورزی و باغی شهرستان خور و بیابانک دو هزار و 200هکتار است.

برداشت سنجد از ۱۰هکتار باغات خور و بیابانک.