97/07/26

بازدید کارشناسان حفظ نباتات از باغات و مزارع دهستان چوپانان


در روز یکشنبه مورخ 22/07/97 کارشناسان حفظ نباتات استان و شهرستان از مزارع ...

    به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، در روز یکشنبه مورخ 22/07/97 کارشناسان حفظ نباتات استان و شهرستان از مزارع یونجه و باغات پسته دهستان چوپانان بازدید نمودند. شایان ذکر است در این بازدید توصیه های لازم جهت مبارزه با آفات و بیماریها و توصیه کوددهی در باغات پسته بعد از برداشت ارائه گردید.

استفاده از این خبر بدون ذکر منبع ممنوع است