خاله عذرا خالق عروسک‌های بومی خور و بیابانک

در کوچه پس کوچه‌های روستای ایراج در یکی از خانه‌های قدیمی به دور از تمام امکانات شهری پیرزنی زندگی می‌کند که نماد کار و تلاش در منطقه خور و بیابانک است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ عذرا عشقی  برای کسب روزی حلال از تکه پارچه های دور ریختی عروسک هایی خلق می کند که هر کدام نماد زن ها و مرد های قدیم در شهرستان خور و بیابانک هستند.
این بانوی هنرمند را گردشگران به خاله عذرا می شناسند وکارهای دستی او همیشه مشتری دارد.
خاله عذرا 6فرزند دارد که هیچکدام در کنارش نیستند اما عروسک های مادر را در تهران و اصفهان برای فروش عرضه می کنند.